romanen i världen | Romanen i världen – avslutningsuppläsning!