Samtal: Kulturkluster mitt i staden

30 augusti 2023, kl: 17:00

Arr: Nätverkstan och Göteborgs Stad kulturförvaltningen.

Samtal: Om en identitet i omvandling. Kulturens plats i Lagerhuset, på Järntorget och i Masthamnskvarteren.

I debatten hörs allt oftare röster som vill skapa kreativa miljöer och kulturella kluster. De ger synergieffekter och fungerar som motorer för småskaligt kulturliv i närområdet såväl som för stadsutvecklingen i stort. Utveckling av kreativa miljöer tar tid, det är inte bara att trycka på en knapp. Däremot kan de raseras snabbt.
De senaste femton åren har Lagerhuset utvecklats till en vital del av stadens kultur- och samhällsliv. Här finns bokförlag, kulturtidskrifter, projektledarutbildningen Kulturverkstan, Frilagret – kulturhuset för ung kultur och Göteborgs offentliga litterära scen, Litteraturhuset. När området runt Lagerhuset nu genomgår sin största omvandlingsprocess någonsin står staden och invånarna inför ett val: bortse från befintliga kulturella och sociala värden eller se till att utveckla dem genom framsynt stadsplanering. Det som står på spel är den levande och internationellt uppmärksammade kulturmiljön i Lagerhuset och området runt Järntorget.

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer samt bidra till en öppen och hållbar stad. När staden växer och utvecklas ska arbetet ta avstamp i fem kulturvärden: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet. Utifrån varje kulturvärde kommer kulturförvaltningen under Prototyps andra akt att delta med seminarier, vandringar och besök hos kulturverksamheter. Välkomna att nosa på Göteborgs kulturhistoria, samtida utmaningar och framtidsfrågor!
================
Onsdag 30 augusti, klockan 17.00–19.00
Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1. Närmsta hållplats Järntorget.

Fri entré, ingen föranmälan.
================
Arrangeras av Nätverkstan och Göteborgs Stad kulturförvaltningen.
Samtalet är en del av jubileumssatsningen Prototyp Göteborg.

Läs mer: https://goteborg2023.com/event/kulturkluster-mitt-i-staden/