vgr23-va21122 | Samverkan i Litteraturstaden Göteborg