Seneca och Marcus Aurelius – stoisk filosofi då och nu

01 mars 2022, kl: 19:00

Arr: Daidalos

Den stoiska filosofin har kallats en filosofi för hårda tider – vilket kanske inte är så konstigt, med tanke på den vikt den lägger vid självbehärskning i alla tänkbara lägen. Läran har aktualiserats genom både den så kallade nystoicismen och den kognitiva psykologin.

Romarna Seneca (4 f Kr–65) och Marcus Aurelius (121–180) hör till de mest framträdande stoikerna. Författaren Stewe Claeson, som har skrivit en uppmärksammad roman om Seneca, ”Antydningarnas tid” (2021), Seneca-översättaren Magnus Wistrand, (professor emeritus i latin) och Marcus Aurelius-översättaren Mikael Johansson (lektor i grekiska) samtalar under ledning av författaren och kritikern Ingrid Elam om de båda stoiska tänkarnas filosofiska och mänskliga relevans – och om möjligheten att flytta över deras tankegångar till modern svenska.
Fri entré!

Bokförlaget Daidalos bjuder på dryck och tilltugg. Relevanta böcker kommer att gå att köpa till ett förmånligt pris.