Duble_herma_of_Socrates_and_Seneca_Antikensammlung_Berlin_07 | Seneca och Marcus Aurelius – stoisk filosofi då och nu