Seriefest i Västs akademiska dag: Skriva och prata om serier

26 oktober 2023, kl: 08:30

Arr: Seriefrämjandet

Välkomna till en heldag där vi fokuserar på hur man kan skriva och prata om serier utan att använda stereotypiska uttryck. Vi bjuder på fika!

Anmäl dig till dagen på: festival@serieframjandet.se, skriv Skriva och prata om serier i ämnesraden.

PROGRAM:

08.30–09 Frukostmingel

9–9.30 Serier i Sverige idag
Med Yvette Gustafsson och Bella Boccard. Hur har synen på svenska serier utvecklats genom åren och hur ser det ut 2023? Behöver serier ett nytt namn?

09.30–10 Skolprogrammet Seriefest i Väst 2023 med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad.
Under Seriefest i Väst träffar ca 1500 elever professionella tecknare och ritar serier. Vad har det lett till och vad är målet?

10–11 Recensionen av serieboken.
Var början man, och ännu viktigare: var slutar man? MikuMaria Gustavsson, recensent på Bild&Bubbla, Sveriges äldsta och främsta tidskrift om tecknade serier berättar om hur hon bygger upp sina recensioner

11–12 Vad är det för bilder du skriver?!
Samtal om att skriva och prata om serier ur ett litteratur- och konstkritiskt förhållningssätt. Nora Wurtzel, litteraturkritiker och kulturskribent, och Fredric Gunve, lärare på HDK-Valand vid Göteborgs universitet pratar om att skriva intressanta, och kanske till och med intressantare texter kring serier.

13.00–14.15 Berättande i mellanrum
Emma Rendel är serietecknare och illustratör. Hon har också forskat på praktiskt serieberättande med hjälp av finansiering från Vetenskapsrådet. Sedan 2018 jobbar hon som lektor i illustration på Konstfack. Vad är det som försiggår mellan ruta och ruta och mellan bild och text, som gör att serier börjar leva? Och vad är det en serieberättare gör för att det ska hända?

14.15–15 Avslutning och bokbuffé
Seriefrämjandet berättar om hur de främjar serier och lottar ut böcker till dagens deltagare.

Detta är en del av Serifest i Väst. Resten av programmet hittar du här.