InBPsW-seriefest-i-vast-program_a2-bara-programdelen | Seriefest i Västs akademiska dag: Skriva och prata om serier