Serifest | Seriefest i Västs akademiska dag: Skriva och prata om serier