Shtoltse lider/Proud poems

28 april 2017

Arr: Föreningen Jiddischkultur Göteborg

Seminarium med musik om kvinnliga jiddischspråkiga poeter

Shtoltse lider/Proud poems är en konsert, under tillblivelse, med tonsatt poesi på, av och med duon Ida&Louise.

Parallellt med att den konstnärliga processen fortskrider ger Beila Engelhardt Titelman ett seminarium där även Ida&Louise ger en work in progress-konsert. Beila kommer att berätta om språket jiddisch, om litteratur på jiddisch med tonvikt på poesi av kvinnliga författare och introducera de fem poeter vars verk kommer bli en del av konserten med premiär i november 2017.

Fredag 28 april, kl 16-17
Fri entré!

 


BEILA ENGELHARDT TITELMAN är litteraturvetare och doktorand vid Åbo Akademi i Finland. Hon har i sina studier och sina uppsatser ägnat sig åt litteratur (främst poesi) på jiddisch och då med fokus på kvinnliga författare. Studierna har resulterat i ett flertal uppsatser om kvinnliga författare som skrev på jiddisch under de första tre årtiondena på 1900-talet.

Författarna hon har skrivit om föddes i Östeuropa ungefär vid samma tid som Beilas farmor och mormor, vilka hon på grund av Förintelsen aldrig fick träffa. Författarna började lyftas fram igen med den feministiska rörelsen och det nyväckta intresset för litteratur på jiddisch under 1980-talet, men det återstår mycket arbete med att ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Med sin forskning vill Beila bidra till detta.

För att göra dikterna tillgängliga för en svensk publik arbetar Beila med översättning från jiddisch till svenska. De fem poeters verk som kommer att belysas är Celia Dropkin, Anna Margolin, Malka Heifetz Tussman, Kadya Molodowsky och Rachel Korn. De fyra först nämnda verkade i USA före andra världskriget, medan Rachel Korn emigrerade till Kanada 1948.

IDA & LOUISE är en symbiotisk och uttrycksfull duo som skapar stor musik med små medel. 2013 gav de ut sin debutskiva Vilda Vinde med originalkompositioner och året efter spelade de in en EP med traditionell klezmer och sånger på jiddisch. I Shtoltse lider/Proud poems förenar de dessa två världar; det egna komponerandet och intresset för jiddishkultur, och skapar en tät, berörande samklang mellan musiken, uttrycket och de poetiska skrivna orden.

Louise Vase – sång, piano
Ida Gillner – sopransaxofon, sång

 


 

Seminariet är en del av musikföreställningsprojektet Shtoltse lider/Proud poems med premiär november 2017.

Arrangörer: Föreningen Jiddischkultur Göteborg och Possibilitas Med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Katz Kulturfond