Språk som politisk handling

05 mars 2018

Arr: Nätverkstan & Göteborgs Litteraturhus

Hur ser förbindelserna mellan våldsam extremism – språk – politisk handling ut? Välkomna till en ny samtalsserie som tar sig an frågan: Ska man tala med nazister?

 

 

Bokmässans beslut 2016 och 2017 att upplåta monterutrymme åt Nya Tider utlöste en intensiv debatt kring yttrandefrihet och högerextremism, men också en febril aktivitet på att skapa alternativa eller nya rum för litteratur och engagemang. Nätverkstan samlade några av de centrala inläggen i debatten i boken Ska man tala med nazister?, som presenterades vid seminarier på Bokmässan och på Göteborgs Litteraturhus arrangemang Scener & samtal på Världskulturmuseet.

I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet tar Nätverkstan – tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, tidskrifterna Ord & Bild och Glänta samt förlagen Teg Publishing och Korpen – nu initiativ till att fördjupa diskussionen genom att inbjuda till en serie seminarier som syftar till att närmare undersöka förbindelserna mellan våldsam extremism – språk – politisk handling. Dessa kopplingar sker inte bara i politikens ytterkanter. I extrema tider gäller det att skärpa blick och öra för hur politisk handling, språk och våld sammankopplas även i politikens mittfält. Liksom att låta sig inspireras av goda exempel på hur en kan tänka och agera.

 

Första tillfället äger rum måndag 5 mars kl 18.00. Författaren och fd ordförande för Svenska Pen, Ola Larsmo, samtalar med David Karlsson.

 

Nästa tillfälle: Måndagen den 9/4 – Bjørn Ihler

Norska Bjørn Ihler överlevde attacken på Utøya och arbetar nu med att förebygga våldsam extremism genom bland annat genom samtal med nazister, i projektet Extremely together, genom Kofi Annan Foundation. Läs en intervju i The wire med honom här!