Skisser från norr - poesi, film och luftdans

02 december 2018

Arr: Diadorim

Tid: 18.00-21.00

Söndag den 2 december gör luftdansösen Marta Chaves (från Cirque du Soleil och Teatro Baó) en performance i Litteraturhusets luftsfär till den klassiska dikten Världmaskinen.

Dikten är skriven av Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) och betraktas som en av de mest betydelsefulla dikterna under 1900-talet i Brasilien.Tolkning: Arne Lundgren (1925-2011), författare och introduktör av modern brasiliansk poesi. Soundscape: Glauko Lima. Röst: Ulla M Gabriel.

Under kvällen visas den poetiska dokumentärfilmen Ensaios do Norte av Marta Chaves och Beto Valente som skildrar en resa genom Europa med intervjuer med flyktingar, migranter och främlingar.

Om filmen (på engelska):

Ensaios do Norte
A poetical documentary film by Beto Valente and Marta Chaves

In France and Sweden, during the creation and rehearsals of a theater piece, Marta, actress, goes out searching for refugees, immigrants and artists to unveil their stories where war, escape, politics, hope and love mix. Essays from the North is a poetic documentary about the foreigner in search of a ground other than his own.

Med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.