Kritikern och författarkritikern

09 december 2021, kl: 13:00

Arr: Litteraturföreningen Skrift

SKRIFT FÖRFATTARSEMINARIUM #6 – #7

Kritikern och författarkritikern
13.00 – ca 15.00

13.00 Mikaela Blomqvist, kritiker på GP, inleder med att berätta om sin syn på kritik och sin roll som kritiker. En diskussion om kritik och kritikerns roll följer.

Ca 13.45 paus

14.00 Malin Krutmeijer, kritiker på Aftonbladet, håller en reflektion runt eftermiddagens andra spår: Författarkritikern. Hur många är det som skriver kritik i dagstidningarna som också själva är författare? Vilka för- och nackdelar finns det med kritiker som själva är författare? Uppstår det särskilda problem eller fördelar?

Om seminarierna

Litteraturföreningen Skrift, som också står bakom Göteborgs Romanfestival, har anordnat en handfull seminarier som riktar sig till verksamma författare i Västsverige. Skrifts författarseminarium är ett forum för frågor som är relevanta för författare, och vänder sig till yrkesverksamma författare i Västsverige. Hittills har Skrifts författarseminarium behandlat teman som “Att skriva essä”, och “Redaktörens arbete”. Varje gång har en gäst bjudits in som har särskild kunskap om temat. Gästen inleder seminariet som sedan övergår till ett fritt samtal mellan samtliga medverkande.

Anmälan

Seminariet är gratis, men anmälan krävs. Anmälan gäller båda passen. Antalet platser är begränsade. Anmälan görs till Martin Engberg Engberg.martin@gmail.com eller Mattias Hagberg mattias.hagberg@textverk.se