Släppfest rojal förlag

23 april 2022, kl: 19:00

Arr: rojal förlag

Välkommen på boksläpp för tre nya böcker från rojal förlag.

Kom till Göteborgs Litteraturhus lördagen 23 april kl.19 och fira släppet av Leif Holmstrands och Jonas Örtemarks 2885-sidiga mastodontbok Svalget, Nils Olssons jämförelsevis kompakta r, om redaktionella praktiker, och den vindlande algoritmkonstboken The Computer as Seen at the End of the Human Age.
Det blir presentation, läsning, performance av Leif Holmstrand med ljudverk av Jonas Örtemark, öl, vin och böcker till förmånliga priser. rojal firar 10 år kort och gott FEST vi har även vernissage på stadsbiblioteket från kl 13-18.

Svalget
Svalget är en stor experimentbok som växt fram ur en sväljande, inkorporerande, hejdlöst glupsk hållning som författarna Jonas Örtemark och Leif Holmstrand anammat under ett drygt decenniums arbete. Halvcitat från samtidens nätgräl, recept, bloggar och ilskna diskussionstrådar har muterat, bearbetats och fogats samman med drömska visioner, förgrenande berättelser, poesi, ytterst prosaiska utspel och rytmiserade cut-up-kollage. Allt är smuts, sorg och gluphunger, allt är vackert och roligt. Jonas Örtemarks och Leif Holmstrands föregående litterära samarbete, Darger Reviderad (Drucksache Förlag), hade liknande men mildare anspråk, och lindade dessa anspråk försiktigt kring den mytonspunne konstnären Darger och dennes imaginära flickfamilj. Den nya boken, Svalget, tror sig kunna äta upp hela den mänskliga civilisationen med sin ogenomtänkta bebismun.

Pris 1000kr inkluderar en orginal teckning ritad av Jonas Örtemark. Beställs via rojal.se eller mejl post@rojal.se Frakt ca. 100kr eller hämtas vid vinterns boksläpp.

——–

The Computer as Seen at the End of the Human Age låter ett antal inbjudna internationella och svenska konstnärer skriva om, återskapa och appropriera den digitala (konst)historien med hjälp av algoritmer/AI. En fortlöpande självgående historieskrivning skapad av maskiner. Ett sätt att bevara, revidera och kommentera den digitala historien utifrån vår samtids teknologiska förutsättningar eller fiktiva framtida medier, perspektiv och teknologier.
Medverkande konstnärer: Jonas Lund, Rosa Menkman, Rosemary Lee, Mishka Henner, Darsha Hewitt, Geraldine Juárez, Jacek Smolicki, Evan Roth Carl Johan Rosèn, !Mediengruppe Bitnik, Olle Essvik, Cornelia Solfrank /Winnie Soon, Linda Hilfling Ritasdatter och Shane Hope
Redaktör: Olle Essvik
———
r
”r” står för redaktör, redigera, redaktionell. ”r” betecknar aktiviteten att samla in, bearbeta och distribuera – språk, yttranden, texter, material. ”r” betecknar den gestalt som hanterar det som redan finns och som ger det ny mening i nya konstellationer. ”r” är namnet på en funktion som ofta förminskats genom att kallas författare.
Litteraturen har under lång tid (men inte alltid) setts som frukten av en enskild individs kreativitet, ingivelse och (i bästa fall) originalitet. Men litteraturen har alltid varit en fråga om återvinning i en eller annan bemärkelse – av berättelser, former, motiv och teman; av konkret språkmateria; av bokstavliga objekt. ”r” är titeln på en publikation som ställer frågan om vad som händer om vi väljer att förstå litteraturen som en redaktionell konstform. Litteraturen som en plats där produktion och distribution inte enkelt kan särskiljas; där skapandet inte sker ur intet utan genom att saker sammanställs; där författaren är en kollektiv storhet. Det handlar i lika hög grad om tillvaron i en post-digital skriftkultur, som om identifierandet av redaktionella aspekter hos historiska texter. ”r” är ingressen till en teori om hur litterära konstverk kan läsas med en annan blick än den som reducerar genom att identifiera. ”r” är en essä om bland annat Carl Jonas Love Almqvist och Walter Benjamin. ”r” är ett aggregat och ett distributionssystem – som fortsätter att redigeras.