Bund Första maj Sthlm 1946 | Socialism på jiddisch