Språklig gräns/ löshet

19 december 2023, kl: 18:00

Arr: Redaktionell praktik

I en tid av tillgänglighet är det mycket som inte syns. Oftast lyfts röster och kulturer som redan hörs in i ljuset – i skuggorna hamnar perifera röster som måste kämpa för att ta plats. Överallt i den litterära offentligheten skapas luckor som slukar viktiga berättelser. Luckor mellan talspråk och skriftspråk, dåtid och nutid, minoritet och majoritet.

Språket kan både stänga ner och öppna upp, fylla i och skapa avstånd. Så hur ska det brukas? För vad händer när du inte kan nå ut med ditt språk, när du överför det från ett till ett annat och rör dig mellan tal och skrift? Kan litteraturen sudda ut gränser och motarbeta en enformig kultur – och varför är det viktigt?

Tillsammans med kvällens panel bjuder vi från Redaktionell Praktik vid Göteborgs Universitet in till ett samtal som utforskar språkliga sprickor och språklig gräns/löshet.

Välkommen att ta plats i den spretiga språkligheten!

 

Panel:

Anna Nygren: Författare, dramatiker, lärare på HDK-Valand.

Carl Magnus Juliusson: Översättare, kritiker, förläggare.

Meri Alarcón: Språkvårdare, redaktör, författare, översättare.

Moderatorer: Ida Röllgårdh och Vilma Wirenhed

Datum: 19 december 2023

Tid: 18.00-20:00

Fri entré.