Staden & litteraturen 3 & 4: Wien - Berlin

17 oktober 2023, kl: 19:00

Arr: Skrift/ Göteborgs litteraturfestival

I fyra samtal undersöker Skrift förhållandet mellan plats och litteratur. Denna gång Wien och Berlin.
Platsbokning 40 :- och biljetter hittar ni genom att klicka här, eller använd länken längst ner.
Du har väl sett att vi också släppt programmet för Göteborgs Litteraturfestival?  Läs mer på: www.goteborgslitteraturfestival.se

WIEN OCH SPRÅKETS TVETYDIGHET
Wien runt sekelskifte mellan det 19:de och 20:de århundradet var en infekterad plats, fylld av förljugen retorik och kejserlig propaganda. Men det var också platsen för ett nytt tänkande kring språket och det mänskliga som för alltid skulle komma att förändra litteraturen. Det var här som Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein och Robert Musil på allvar började utmana samtidens föreställningar kring språket och därmed gav litteraturen ny kraft.
Med psykologen Elisabeth Punzi och författaren Mattias Hagberg.

BERLIN OCH LITTERATURENS FRIHET
Berlinmuren fall 1989 var en stor politisk omvälvning, en period som brukar benämnas ”Die Wende”, vändpunkten. Östtyskland lämnade statssocialismen och närmade sig Västtyskland och den parlamentariska demokratin. En sammanslagning av öst och väst som ingalunda skedde på lika villkor. I dess kölvatten uppstod en genre som kommit att kallas ”Wendeliteratur”.
Svante Weyler har en lång gärning som förläggare bakom sig, och en unik inblick i den litteratur som skrevs efter murens fall. Hör honom prata om detta, men också om hans memoar som bokälskare: Böckerna och meningen med världen (Volante, 2023).
I vårt avslutande samtal i serien funderar vi på vilka förutsättningar som behövs för att nyskapande och intressant litteratur ska uppstå. Vad säger förläggaren? Går det ens att veta det på förhand? Samtalsledare: Martin Engberg