Staden som diktsamling- Öppet möte c/o Folkets hus Hammarkullen

05 september 2023, kl: 18:00

Arr: Litteraturstaden Göteborg

Öppet möte & rum för gemenskap den 5 september kl 18.00
Sedan 2021 är Göteborg en utnämnd City of Literature i Unescos nätverk för kreativa städer. Det ska synas att Göteborg är en Litteraturstad, en kreativ stad där ordet får ta plats! Göteborgarna ska kunna ta del av litteratur i stadsmiljöerna som omger dem.

Under 2022–2025 arbetar därför Litteraturstaden Göteborg med litteratur i stadsrummet, ”Staden som diktsamling”, som ett av flera samverkansområden. Här är fokus att öka tillgängligheten till litteratur för alla och skapa en mer kreativ stad, där det skrivna och talade ordet kan dyka upp på oväntade platser – som på brunnslock, i fönster, på berg och husväggar, spårvagnar och bussar samt på kanaler och älv.

Vill du och din organisation vara en del i detta arbete? Välkomna ni alla intresserade organisationer, föreningar och nätverk som vill presentera ert eget arbete på området, ställa frågor, få mer information, ansluta till samverkan och hitta nya samarbetspartner. Under kvällen identifierar vi tillsammans återkommande frågor, olika beröringspunkter och behov i syfte att lära känna varandra, varandras engagemang och verksamheter.

18.00 Vad är Litteraturstaden Göteborg?
Om Litteraturstaden som öppet nätverk med internationella möjligheter

18.15 Fokusområde: Staden som diktsamling
Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång inom Litteraturstaden Göteborg lokalt, regionalt, nationellt och internationellt?

18.30 Presentationsrunda
Organisationer, föreningar och nätverk presenterar verksamheter, idéer och behov.

19.30 Öppen dialog

20.30-ff Mingel!
Tid: 18.00

Plats: Folkets Hus, Hammarkullen. Hammarkulletorget 62b.
Fritt inträde, men obligatorisk föranmälan via:

https://simplesignup.se/event/206367

Övriga frågor:
siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se
olav@goteborgslitteraturhus.se

Mycket välkomna!

Fotot på bilden är ett Brunnslock med poeten Lina Ekdahls dikt.