Studieförbunden samlar Sverige

01 december 2023, kl: 17:00

Arr: Göteborgs Litteraturhus och medverkande studieförbund

Välkomna på samtal och debatt!

Samtalet kommer bland annat att uppmärksamma nedskärningar i statsbudgeten och sätta fokus på aktuella frågor. Kvällens samtal kommer att innehålla vittnesmål och berättelser från verksamheten. Vilken verksamhet bedrivs inom olika studieförbund och vad betyder den för individer och grupper som berörs? Vilka konsekvenser innebär nedskärningarna? Vad kommer hända med folkbildningen och vilka utmaningar möter vi i dagsläget?

Medverkande:

Roda Hussein (Ibn Rushd)
Kajsa Persson (Folkuniversitetet)
Reza Rahimi (Studiefrämjandet)
Kinna Skoglund
Anna Brorsson (Sensus)
Conny Pettersson (ABF)

Samtalsledare: Olav Fumarola Unsgaard, Göteborgs Litteraturhus

Detta arrangemang görs av Göteborgs Litteraturhus och medverkande studieförbund gemensamt. Genom detta arrangemang vill vi skapa debatt och mobilisera alla de krafter som tycker folkbildning, studieförbund och folkhögskolor är en livsviktig del av samhället samt en bärande del av kulturen och kulturlivets infrastruktur.