Tålmodiga lever längre - vad drar vi för lärdomar?

02 november 2022, kl: 19:00

Arr: Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Välkommen på föreläsning och diskussion med Tjänstemännens socialdemokratiska förening på Göteborgs Litteraturhus!

Föreläsningen hålls av Lisa Norrgren, doktor i nationalekonomi, som i sin forskning visat att tålmodiga personer löper lägre risk att dö innan de fyllt 65 år och drabbas i genomsnitt av färre sjukhusinläggningar och diagnoser under sina vuxna liv än mer otåliga individer. Dessa slutsatser har hon dragit efter att ha analyserat ett unikt datamaterial där tusentals svenskar följts från 13-årsåldern in i pensionärslivet.

Den 2 november får du möjlighet att höra mer om forskningen. Du kan också vara med och diskutera vad resultaten kan innebära för framtida politik.

 

LÄSTIPS:

Här finns hela avhandlingen att ladda ner via Göteborgs universitetsbibliotek, och här kan du får en introduktion till hennes forskning.

-En svensk sammanfattning av forskningen finns här i intervjuform.

Expressens artikel om avhandlingen. Artikel av Lisa Norrgren i Journal of Health Economics