Text & Stil – Om konsten att berätta med vetenskap

10 december 2019

Arr: Minerva & Göteborgs Litteraturhus

Fri entré. Tid kl 19.00

 

Utifrån mer än tjugo års erfarenhet som författare och redaktör delar Magnus Linton i nya boken “Text & Stil” (Natur & Kultur) med sig av tips, strategier och reflektioner kring skrivandets hantverk och vad som gör en text stark, levande, rytmisk och intellektuellt omtumlande. 

Att skriva facklitteratur är en kombinationskonst med kraft att snabbt förändra kunskap och tänkande – men vad är det som ska kombineras, med vilka redskap, på vilket sätt och med vilken ton?

Boken vänder sig i första hand till forskare och experter som letar nya former för effektivt berättande, men egentligen till alla som i text hanterar fakta och kvalificerad kunskap och önskar en bredare publik – journalister, utredare, lärare, redaktörer, rapportförfattare. Ett levande språk och effektivt berättande är färdigheter alla kan erövra. Text & Stil är en både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat.

Magnus Linton gästar Göteborgs Litteraturhus i ett samtal med Anders Teglund, vikarierande programansvarig.