Textival litteraturfestival 2024 - Text vid yttersta gränsen

02 juni 2024, kl: 10:30

Arr: Textival

Textival litteraturfestival 2024 – Text vid yttersta gränsen
Brunch, poesi och klimatkrisen

Årets litteraturfestival Text vid yttersta gränsen utgår från litteratur som i olika bemärkelser undersöker och gestaltar gränsens karaktär, röster och historia. Den yttersta gränsen kan vara en nationsgräns, poetiskt gränsutforskande i språket, gränsöverskridande ungdomslitteratur eller tröskeleffekter i klimatet.

Som en del av litteraturfestivalen bjuder Textival in till brunch med samtal och workshop som fokuserar på text i relation till människans förhållande till naturen och klimatet.

PROGRAM
Kl 10.30-11.00 Brunch och mingel

Kl 11.00-12.00 Samtal: Text vid klimatkatastrofens rand
Medverkande: Text vid klimatkatastrofens rand med Åsa Maria Kraft, Casper André Lugg och Mårten Lind. Moderator: Shora Esmailian.
Ett samtal om text, poesi och klimatet. Samtalet kommer att utforska hur författare och poeter skildrar klimatförändringar och hanterar mänsklighetens största utmaning någonsin. Vilka berättelser uppstår och hur påverkas språket? Vad är språkets roll i arbetet mot klimatförändringar?

I samarbete med ABF.

Kl 12.15-13-15 Samtal: Var slutar Midgård
Medverkande: John Sjögren, Erik Andersson och TBA.
År 2023 var det 50 år sedan J.R.R. Tolkien dog, ändå fortsätter han år efter år att finna nya läsare. Samtalet Var slutar Midgård kommer röra sig kring besjälade, klimatet och språk i Tolkiens värld.

Kl 13.45-14.45 Workshop: Ekokritik i praktiken
Medverkande: Charlott Malmenholt och Micke Brittah

Ekokritik i praktiken är en workshop där vi utgår från temat ekokritik med fokus på motstånd och besjälande i praktik och språk. Vi kommer först att prata lite om vad ekokritik är för att sedan gå in i en praktisk skrivövning där alla får pröva att på ett lekfullt sätt skriva ekokritisk text.

Mer information om ytterligare festivalscener och fullständigt festivalprogram hittar du här: https://textival.org/text-vid-yttersta-gransen/