Tid, arkitektur och samhällsbygge

06 februari 2019

Arr: Life. Examined.

Tid: 18:30-20:30

Entré 150 SEK förköp via Billetto; 175 SEK i dörren

Lars Jadelius är docent i arkitektur och forskare i kulturvetenskap med fokus på designteori, modernitet, kulturarv samt kunskapsutveckling och lärandeprocesser. En viktig grund för arbetet är Lars avhandling Folk, form och funktionalism, med dess diskussioner kring hur abstrakt universalism och slutna gemenskaper utvecklats historiskt. Lars arbetar nu med det både/och-dialektiska samspelet mellan demokratiska förändringsprocesser och traditioner, med inspiration från bland annat mönsterspråk (Christopher Alexander), institutionalism (Geoffrey Hodgson) och Actor Network Theory (Bruno Latour). Se även www.bridgers.se

Life. Examined. arrangerar föreläsningar, panelsamtal, workshops, kurser, symposier etc. inom filosofisk praxis. Se www.meetup.com/Life-Examined eller www.facebook.com/LifeExaminedSweden/