C17BF7D5-5901-413F-A688-49AE57251DB8 | UKON föreläser om Traumats Poetik