Upphovsrättens kulturhistoria. Föreläsning med Eva Hemmungs Wirtén

06 november 2018

Arr: Kulturverkstan & Göteborgs litteraturhus

13.00-15.00 Öppen föreläsning

Belgaren Paul Otlet (1868-1944) anses idag vara en av informationshistoriens riktigt stora namn. Tillsammans med sin kollega, fredspristagaren (1913) Henri La Fontaine (1854-1943), skapade han Mundaneum, en institution med säte i Bryssel som syftade till att samla all världens kunskap och göra den tillgänglig för alla. Otlet och La Fontaine tänkte Internet långt innan Vannevar Bush tänkte Memex, och deras betydelse för framväxten av det moderna informationssamhället kan inte överskattas. I sin föreläsning den 6 november kommer Eva Hemmungs Wirtén att diskutera frågor kring information och immaterialrätt, särskilt med utgångspunkt i Otlet och La Fontaines olika initiativ kring kunskapsorganisation, vetenskap och information.

Eva Hemmungs Wirtén är Professor i medierad kultur vid Linköpings Universitet. Hon har skrivit ett antal böcker kring upphovsrätt, allmänningar och nu senast Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information (University of Chicago Press, 2015). 2017 tilldelades hon, som första svenska kvinna i humaniora och samhällsvetenskap ett Advanced Investigator Grant från The European Research Council (ERC) för projektet ”Patents as Scientific Information, 1895-2020,” (PASSIM). Läs mer om Mundaneum här http://www.mundaneum.org : och om PASSIM och Eva Hemmungs Wirtén här: www.passim.se

Denna öppna föreläsning är en del av den internationella kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan.