uppläsning / opplesing / oplæsning

31 maj 2023, kl: 18:30

Arr: Litterär gestaltning, HDK-Valand

Avsluta årets näst ljusaste månad med prosa poesi, (vin i) pappersmuggar och popcorn.

Studenterna vid masterprogrammet i Litterär gestaltning, HDK-Valand läser ur sina pågående projekt.

 


Medverkande:

Adriana Aires Rastén
Arnt Vilsoni Arntsen
Cecilia Luzon
Hedvig Fischer
Ivar Björklid
Jonathan Overvad Ploug
Julia Videgård
Malin Sandén
Mari Haaland Andersen
Matilda Lilja
Shoreh Arefi
Siw Ranis

Konferencierer är Balsam Karam och Inger Bråtveit.

Dörrarna öppnar 18.00 och läsningarna börjar 18.30. Varmt välkomna!

OBS! Max antal i lokalen med sittande publik är 80 personer.