Ursäkta? Jag är konst. 1/6

01 juni 2022, kl: 10:30

Arr: Kvinnofolkhögskolan Film, text och performance

Utställning med:

Eva Höglund

Idun Ronja

n.r.h.

Följt av en Q&A modererad av Mesihović.