Utbildning i mediekritik

30 april 2015

Arr: Allt är möjligt

Utbildningsdag i mediekritik

Dags för nätverket Allt är Möjligts utbildningsdag i mediekritik för alla gamla och nya medlemmar! (Du som inte är redan medlem och vill delta ska inte oroa dig för det löser vi på plats för eventrabatterade 20 kronor)

Programmet inleds med ett föredrag av Allt är Möjligts båda grundare. Därefter får vi träffa Larissa Latif, som startar ett liknande mediekritiskt nätverk i Portugal.

16.00–17.15 De enfaldiga typerna 1994-2014 med Maria Edström och Maria Jacobson inkl. frågor/samtal/diskussion

17.15–18.30 Presentation av den nystartade mediakritiska organisationen IRENNE och Mediesituationen i Portugal med Larissa Latif inkl. frågor/samtal/diskussion

18.30–19.00 Paus med gratis fika

19.00–20.30 Workshop i mediaanalys med AäMs metoder

20.30–21.00 Avslutande diskussion/frågor Utbildningen kommer att hållas på engelska.

Har ni vänner, som är medieintresserade men som inte talar svenska, så tag med dem! Anmälan till info@alltarmojligt.se

Educational workshop in mediacritics- ”Everything is possible”

The Media Watch Group ”Everything is possible” invite to an education in mediacritics for new and old members! (If you´re not a member yet and want to attend, don´t worry, you will be able to be a member for the reduced 20 kr.)

Beginning with the founders of the organisation ”Eveything is possible”. Then we will meet Larissa Latif, who is starting a mediacritic network in Portugal.

16.00–17.15 Images Limited – Gender in the Media Buzz by Maria Edström and Maria Jacobson including questions/ converation/discussion

17.15–18.30 Presentation of the newly started medaicritic organisation IRENNE and the mediastiuation in Portugal by Larissa Latif including questions/ converation/discussion

18.30–19.00 Paus with free snacks

19.00–20.30 Workshop in mediaanalyses introducing the methods of ”Everything is possible”

20.30–21.00 Summing-up discussion/questions

The workshop will be held in english. Please register on info@alltarmojligt.se. Welcome!