kulturnatta på Göteborgs Litteraturhus | Utgivningsfest för två spanska serieromaner