Utvecklingstendenser på internet från 1990-talet till idag

30 oktober 2018

Arr: Nätverkstan & Göteborgs Litteraturhus

30/10 kl 10.00-11.00. Öppen föreläsning (Obs ändrad starttid!)

Rasmus Fleischer som är historiker och författare kommer att tala om utvecklingstendenser på internet från 1990-talet fram till idag. Aktörer på medie- och kulturområdet har hela tiden förhållt sig till idéer om vart digitaliseringen kommer att leda oss – men framtidsvisionerna har flera gånger ändrat karaktär, och kommer säkerligen att göra det igen. Fleischer kommer att ta upp hur pendeln har svängt mellan optimism och pessimism, samt diskutera de olika idéer som nu förs fram på hur man ska åtgärda de mer problematiska sidorna av den digitala offentligheten. Därtill kommer han att ta exempel utifrån sin senaste forskning om Spotify, som bland annat presenterats i den aktuella boken Den svenska enhörningen: storyn om Spotify, som Fleischer författat tillsammans med forskarkollegan Pelle Snickars.

Denna öppna föreläsning är en del av den internationella kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan.