Vad är en röst?

05 mars 2020

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Varifrån kommer rösten egentligen? Uppenbarligen inifrån, uppenbarligen ur munnen. Men ändå från ett osynligt ställe, ett högst vagt och ogripbart inre.

 

Psykoanalytikern och poeten Ulf Karl Olov Nilsson föreläser om rösten utifrån sin bok Röstautograferna (Norstedts 2019).

Kvällen inleds med att poeten, översättaren och läraren på Litterär gestaltning på Valand Jenny Tunedal läser ur sin översättning av brittiska poeten Emily Berrys ”Picknick, blixt” (Ramus 2019).

Ja, rösten är en av dessa frågor som blir mer komplicerade ju mer vi tänker på dem. Rösten är både natur och kultur, både personlig och socialt inlärd, både ljudobjekt och meningsbärare. UKON:s poetiska essä är fylld av exempel från havererade poesiuppläsningar, en tjugoårig psykologpraktik, barndomsminnen och Emily Dickinsonska läsefrukter och tar oss via hicka, körsång och födsloskrik till såväl felsägningar, rösthallucinationer som sirener – och en döv fars sista ljudinspelning på ett trasslande kassettband. Genom att vända sig till Freud och hans observationer över en mors död kan Berry genomträngande undersöka sin egen reaktion på sin mammas bortgång i en smärtsam betraktelse över en längtan som aldrig kan besvaras. Det familjära och främmande möts i dikter fyllda av såväl lekfull humor som fjärmande.

 

Torsdagen den 5 mars kl 18.00-20.00
Fri entré (men begränsat antal platser, kom i tid)
Välkommen!

 

Ett par röster från pressen:
Rebecka Kärde om Röstautograferna i Göteborgs-Posten:
”Språkets spänst och klarhet, den lätthet med vilken UKON rör sig mellan ämnena, gör läsningen oupphörligt givande.

Athena Farrokhzad om Picknick, blixt i Dagens Nyheter:
”… en egen underbar röst, en romantisk ton som är mer gestisk än genuin och blandas med brittisk wit. ”