Vad är hederskultur?

29 augusti 2015

Arr: Svenska Afganistankommitén

Föreläsningar av först Freshta Dost, sedan Ahre Hamednaca, följt av utrymme för frågor och diskussion. Ämnet kommer att belysas ur flera olika perspektiv. Bland annat hur hederskultur är uppbyggd på strukturell nivå, vilka tanke- och handlingsmönster den är uppbyggd av, vilka roller olika individer förväntas spela, samt hur de påverkas av detta. Hur olika verktyg som religion, traditioner och begränsande könsroller används för att upprätthålla maktstrukturerna.

Föreläsarna ämnar utmana fördomar och nyansera bilden av hederskultur, samt förmedla verktyg och förhållningssätt för att förebygga och motverka hedersproblematik.

Medverkande

Freshta Dost, styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén, föreläsare, har studerat Mänskliga rättigheter och Medie- och Kommunikationsvetenskap, jobbar med ensamkommande flyktingar, men börjar i september som researcher på SVT. Arhe Hamednaca, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, grundare av och utbildningsansvarig för Sharafs hjältar som är ett projekt för att motverka hedersförtryck bland unga, verksamhetschef för Elektra på Fryshuset, en av författarna till boken Perspektiv på manlighet och heder.

Tid: 29 augusti, 16:00–18:00. Fri entré.