INSTÄLLT: VAD GER DIKTEN? - om att läsa, skriva, samtala kring upplevelser av existentiella dikter

14 mars 2020

Arr: C G Jungföreningen

Arrangemanget är inställt och flyttat till framtiden.

Inbjudan till poesidag – om att läsa, skriva, samtala kring upplevelser av existentiella dikter.

 

Poesicirkeln inom C G Jungföreningen inbjuder till en dag med poesiuppläsning av såväl egna dikter som dikter skrivna av välkända poeter.  Alla närvarande involveras i en gemensam reflektion kring dikter av existentiell karaktär. Dikterna, som valts ut av Poesicirkeln, inramas med improviserad musik.

Forskare i nätverket ”Poesi som kunskapsform”, Humanisten, Göteborgs Universitet belyser frågeställningen ”Varför är poesi viktigt?” och för en dialog kring Poesicirkelns och åhörarnas frågor och kommentarer.

Medverkande:

Johan Alfredsson är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om olika aspekter av poesi och poesiundervisning. Efter doktorsavhandlingen från 2010, om Bengt Emil Johnsons 1970-talspoesi, har han främst forskat om samtida svensk och dansk poesi, samt om barnlyrik och poesi i bilderböcker.

Karolina Enquist Källgren, biträdande lektor, idéhistoria, Stockholms universitet, institutionen för kultur och estetik. Arbetar för tillfället med ett forskningsprojekt om det poetiska förnuftet. Har tidigare skrivit om exil och spansk filosofi, framförallt den spanska filosofen María Zambrano (1904-1991).

Flöjtisten Robert Schenck kommer att inrama diktläsningen med musik.