Vad hände med dikten?

17 januari 2023, kl: 18:00

Arr: HDK-Valand & Textival

Vad händer med dikten när den översätts till ett audiovisuellt medium? Den frågan står i centrum för ett utbyte mellan HDK-Valands studenter från litterär gestaltning och filmutbildning som resulterade i fyra experimentella filmer.

Under kvällen får vi ta del av både läsningarna bakom och det filmiska uttryck som gått i dialog med desamma för att se hur vår medialiserade verklighet samspelar, tränger sig på och påverkar textens innebörd.

Samtalsledare: Sofia Gräsberg, lärare på HDK-Valands kandidatprogram i litterär gestaltning och verksamhetsledare Göteborgs litteraturhus

Medverkande: Maja Weizell, Mikaela Zetterberg, Tara Fouladi, Nora Amarin, Toste Severin, Vandela Lundegårdh, Gustav Bohman och Anton Præstgaard