Vad innebär "distribution" av konst, kritik och litteratur i överflödsekonomin?

27 april 2023, kl: 10:00

Arr: Kritiklabbet, Nätverkstan, Göteborgs Litteraturhus

Under ett par år hade KRITIKLABBET tillsammans med Norska Tekstalmenningen och finska Kritikbyrån ett projekt som försökte undersöka den saken. Resultaten blev rätt nedslående, några riktigt produktiva idéer kom aldrig fram. Men en följd av projektet blev att KRITIKLABBET publicerade en skrift där en sociolog, en idéhistoriker, en ekonomhistoriker och en poet skriver varsin reflekterande essä om hur distribution kan, eller inte kan, tänkas på 2020-talet.

Bokens redaktör, Magnus William-Olsson, berättar om projektet och boken samt leder ett samtal med publiken om distribution av litteratur, kritik och tidskrifter.

”Nå ut, nå fram, nå in” finns gratis på skriftserien.se

 


Programmet är en del av projektet ”Publicistisk verksamhet i förändring” med stöd av Västra Götalandsregionen och i samarbete med Kritiklabbet, Göteborgs Litteraturhus och Nätverkstan.