Kort beskrivning – Temadag-Vad händer nu – VT 2018 | #vadhändernu?