skrift-kul | Var det roligt så? Om humor och litteratur