Vår tids tänkare: Kate Raworth

08 april 2021, kl: 19:00
Sänds via: Facebook


Arr: Folkuniversitetet, Göteborgs Litteraturhus, Bokförlaget Daidalos & Tidskriften Ord&Bild

Digital sändning.

”Jag betraktar Kate Raworth som det tjugoförsta århundradets John Maynard Keynes. Genom att ge ekonomin nya ramar gör hon det möjligt för oss att förändra vårt sätt att se på oss själva, vår belägenhet och vilka vi vill vara.” – George Monbiot, The Guardian
Den brittiska ekonomen Kate Raworth är känd för sitt arbete med sin Donutekonomi, en pedagogisk och allt mer inflytelserik modell för att tillgodose mänsklighetens behov inom ramen för planetens sociala och ekologiska gränser. Utgångspunkten är att vi måste förändra vårt sätt att tänka på det ekonomiska området för att klara de gigantiska utmaningar vi står inför när det gäller klimat, miljö och resurser.
Möt Kate Raworth i ett samtal om varför tillväxt inte är lösningen på alla problem, varför ekonomin måste ta hänsyn till planetens behov och hur en donut på en pinne kan förändra världen och vårt sätt att se på oss själva.
Obs! På engelska.
MEDVERKANDE
Kate Raworth, nationalekonom knuten till University of Oxfords Environmental Change Institute och Amsterdam University of Applied Sciences. Hon har tidigare arbetat för Oxfam som ”senior researcher” och inom UNDP, FN:s utvecklingsprogram.
Ann Ighe, ekonomihistoriker och redaktör för Tidskriften Ord&Bild
I Vår tids tänkare möter du forskare och författare som format den samtida internationella idédebatten. Samtalet arrangeras av Folkuniversitetet och Göteborgs Litteraturhus i samarbete med Bokförlaget Daidalos och Tidskriften Ord&Bild.
—-
”I see her as the John Maynard Keynes of the 21st-Century: by reframing the economy, she allows us to change our view of who we are, where we stand, and what we want to be.” – George Monbiot, The Guardian
In Doughnut Economics (2017), Oxford academic Kate Raworth identifies critical ways in which mainstream economics has led us astray and offers instead an alternative roadmap for bringing humanity into a sweet spot that meets the needs of all within the means of the planet. Ambitious, radical and thoughtful, she offers a new, cutting-edge economic model fit for the challenges of the 21st century.
Meet Kate Raworth in a talk about why growth isn’t everything, why economics must take into account the planet’s needs and how you can change the world and our view of who we are with a doughnut on a stick.

PARTICIPANTS
Kate Raworth, Senior Associate at Oxford University’s Environmental Change Institute and Professor of Practice at Amsterdam University of Applied Sciences
Ann Ighe, economic historian and editor of Tidskriften Ord&Bild
—-
Ansvarig utgivare: Olav Fumarola Unsgaard, olav@www.goteborgslitteraturhus.se
Foto: Daidalos