Varför hade Bengt Anderberg så många uppslagsverk?

25 augusti 2021, kl: 17:00

Arr: Bengt Anderberg sällskapet

Författaren Bengt Anderberg hade mellan 16 000 och 17 000 böcker i sitt hem på Bornholm och extremt många uppslagsböcker. Varför det blivit så berättade han i en av de många radiointervjuer journalisten Per Runesson gjorde med författaren.

På onsdag 2 augusti klockan 17.00 i Litteraturhuset berättar Runesson på länk om sitt mångåriga samarbete med författaren och vi får även höra ett utdrag ur en av intervjuerna där Anderberg förklarar hur alla udda böcker hamnat i hans bibliotek.
Välkomna!