Våtmarker och autistisk romantik

01 mars 2023, kl: 18:00

Arr: Tidskriften Ord&Bild

Välkomna till en kväll då vi öppnar 2022 års sista nummer ordentligt på Göteborgs Litteraturhus! Våra gäster är Erik Andersson, Sverker C. Jagers och Anna Nygren. Vi introducerar även Urbonas Studios träskmonster.

Program:
18.00 Vi öppnar dörrarna

18.10 Presentation av numret och dess fokus på 100-årsjubileumet för filmaren och konstnären Jonas Mekas. Visning av film från Urbonas Studio.

18.30 Autistisk romantik – samtal med Anna Nygren, författare och adjunkt i litterär gestaltning. Vi utgår från texten ”Den autistiska romantiken och kärleken till världen” som Anna Nygren har skrivit tillsammans med Hanna Bertilsdotter Rosqvist. Hur älskar neurotypikern, hur älskar autisten? Vad läser man för att fundera över det?

19.00 Den stora utdikningen. Ett samtal med Erik Andersson, författare, och Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap och klimatforskare. Under det senaste seklet har en stor andel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal försvunnit, i vissa slättbygder upp till 90 procent. Skadade våtmarker läcker koldioxid och har nedsatt förmåga att leverera ekosystemtjänster som till exempel vattenrening och flödesutjämning.

Våtmarker har blivit ett laddat ämne i dagens miljödebatt. Klimataktivister går till direkt aktion för att kräva deras återställande. Erik Anderssons essä om den stora utdikningen, berättar om ett landskap, ett par resor, och en miljökatastrof i East Anglia. Tillsammans med Sverker C. Jagers samtalar vi med Erik om våtmarker då och nu, och om vad deras försvinnande genom utdikning har kommit att betyda idag.
Förfriskningar och lite tilltugg finns på plats.

Fri entré. Välkomna!