Vi bryr oss!- Tre heldagar med kulturspaningar av Kulturverkstans avgångselever, onsdag

22 maj 2024, kl: 09:30

Arr: Kulturverkstan

Varmt välkomna på avgångsklassens öppna seminarier!

Onsdagen den 22 maj, 9:30- 15:00

9:30- 10:00 Helena Roos: The Creative Process.
– work begins… fuck of… panic… doing all the work while crying…deadline…

10:10- 10:40 Siri Berzelius: Rekrytering – en process för jämlikhet?
– Hur formar vi rekryteringsprocesser inom kulturfältet så att de motverkar diskriminering, och hur spelar frågor om normkritik in i dessa förlopp?

10:50- 11:20 Tara Talebsafa: Tillit och ansvarsfördelning i en kulturorganisation.
– Hur bygger en tillit och främjar en god ansvarsfördelning i en kulturorganisation?

11:30- 12:00 Julia von Heideken: Hur når vi en ung publik?
– Varför är det så svårt att nå den unga publiken inom scenkonst och vad behöver göras?

13:00- 13:30: Linda Berntsson: Barns rätt till kultur – en klassfråga?
– Varför är det viktigt att alla barn och unga får ta del av kulturupplevelser och själva utöva kultur i skolan?

13:40- 14:10 Jazmin Kavanagh: Kreativ frihet!
– Hur påverkar armlängdsavstånd-principen konstnärlig frihet och den individuella kreativa processen vid skapande?

14:20- 14:50 Anni Rapila Andersson, Astrid Nidsjö & Nisse Hjalmarsson: Ge mig pengarna!
– ett samtal om hur konstnärlig kvalitet påverkas av bidrag/anpassning.

●●●
Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning där de medverkande tar examen som internationella kulturprojektledare.
Mer om Kulturverkstan kan du läsa här: https://www.natverkstan.net/kulturverkstan/