Walter Benjamin-cirkel del 6/6

27 november 2017

Arr: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Hösten 2017 kommer Gffp:s (Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys) filosofiseminarium ägnas åt Walter Benjamins Passagearbetet. Vi ses varannan måndag vid sex tillfällen i höst, välkommen att vara med!

 

Walter Benjamin (1892-1940) var en av 1900-talets mest ikoniska tänkare och förblir en portalgestalt för kritiska kulturstudier. Han författade flera banbrytande böcker och essäer om språkfilosofi, litteratur, konst, politisk teori, historieskrivande, med mera. Vid nazisternas maktövertagande blev han tvungen att gå i permanent exil och uppehöll sig huvudsakligen i Paris under allt knappare omständigheter. Vid den tyska invasionen av Frankrike 1940 tvingades Benjamin fly, men fastnade vid den spanska gränsen och begick självmord.

Sina 13 sista år i livet ägnade Benjamin åt just staden Paris och dess historia under 1800-talet. Det ofullbordade verk som kunnat rekonstrueras ur hans utkast, anteckningar, samt citat- och bildsamlingar kallas för Passagearbetet. Verket är dock mer än bara en undersökning av Paris och dess 1800-tal. Benjamins studier av gatuliv, konsumtionskultur, arkitektur, massan och dess fantasmer, och så vidare, berör i sin fragmentariska form det moderna livet som sådant och ger underlag för en fördjupad kritisk konfrontation med historiens materiella förutsättningar ännu i vår tid.

Vi ses vid sex tillfällen, varannan måndag kl 18.00, med start den 2 oktober. Cirkelledare blir Hjalmar Falk, idéhistoriker vid Göteborgs universitet.

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig då med ett par rader till hjalmar@gffp.se