Yttrandefrihet i en ny tid - Öppet möte för samverkan

16 januari 2024, kl: 18:00

Arr: Litteraturstaden Göteborg

Välkommen till ett öppet möte & rum för gemenskap tisdagen den 16 januari kl 18:00–20.30 på Göteborgs Litteraturhus. Alla välkomna men anmälan krävs (senast 12 januari). 

Sedan 2021 är Göteborg en utnämnd City of Literature i Unescos nätverk för kreativa städer. Det ska märkas att Göteborg är en Litteraturstad, en engagerad stad som verkar på en global arena och tar sin utnämning på allvar.

”Yttrandefrihet i en ny tid” är ett av Litteraturstadens sex fokusområden. Arbete för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och akademisk frihet blir allt viktigare i en tid av vittrande demokratier, växande hot och förföljelse. Hur kan vi gemensamt utveckla strategier och samarbeten för att skapa ett mer robust demokratiskt samhälle? I samverkan med andra Unesco litteraturstäder och ICORN fristäder, med stärkt yttrandefrihetssamarbete i Norden, och med spridning av demokratiforskning? Nu samlas vi för att tillsammans fortsätta att stärka yttrandefrihetsarbetet!

Vill du och din verksamhet delta?
Författare, organisationer, föreningar och nätverk som är intresserade av att arbeta med frågorna bjuds nu in till ett öppet möte. Vill du presentera din verksamhet under kvällen (3 min)? Ange detta när du anmäler dig via länken nedan.

Program
17:30 Välkomna till Göteborgs Litteraturhus! Kaffe och smörgås.

18:00 Vad är Litteraturstaden Göteborg?
Om Litteraturstaden som öppet nätverk med internationella möjligheter.

18:10 Fokusområde: Yttrandefrihet i en ny tid
Introduktion till området. Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång? Presentation av plattformen Yttrandefrihetstorget och dess scen på Bokmässan.

18:20 Presentationsrunda (3 minuter per organisation/verksamhet)
Medverkande organisationer bl.a. Bokmässan, Borås Tidning, Författarcentrum Väst, GP Kultur, Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs universitet, Kvinnofolkhögskolan, Medier & demokrati, Ord&Bild, Reportrar utan gränser och Svenska PEN.

19:40 Öppen dialog följt av mingel

20:30 Tack för idag!

 

 


Litteraturstaden Göteborgs huvudparter är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus.
Hemsida: www.litteraturstadengoteborg.se