ACLE – Asociación de Cultura y Lengua Española

Föreningen ACLE grundades med stadgar och styrelse i maj 2018. Namnet Asociación de Cultura y Lengua Española, står för Föreningen för det spanska språket och kulturen. Föreningens syfte är att skapa tillfällen att träffas för att mötas, fira, lyssna, diskutera kring spanska kulturella evenemang, där litteratur år en stor del av aktiviteterna. ACLE vill skapa ett forum för att samla spanska medborgare som bor i Göteborg samt alla spansktalande och intresserade i våra aktiviteter i alla åldrar. Föreningen har idag ungefär 100 medlemmar i Göteborg, och växer.