Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en ideell organisation med ungefär 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. I Göteborgs Litteraturhus anordnas föreläsningar, bokreleaser och stödfester med uppläsningar och musik.

Läs mer om verksamheterna här.