Bokförlaget Hegas

Bokförlaget Hegas vill genom sin utgivning svara på frågan: hur får vi läsovilliga barn och ungdomar att upptäcka att läsning kan vara lust och glädje? Bokförlaget Hegas utgivning bygger på erfarenheten att man kommer långt med en bred utgivning som inte gör avkall på kvalitet eller innehåll.

Bokförlaget Hegas ger ut lättlästa, spännande, roliga och viktiga böcker för att lärare och bibliotekarier, som dagligen arbetar med barn och unga, ännu bättre ska kunna förmedla nyttan och glädjen i att läsa utifrån tanken att den enskilde elevens läsupplevelse är lika viktigt som demokratiska och rättvisa samhällen.