Bokhandlareföreningen- västra kretsen

Bokhandlareföreningen bildades 1893 och är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. Vårt uppdrag är att sprida information om böcker och läsande och att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nät av bokhandlare i Sverige. Föreningen ska tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, såväl internationellt som inom Sverige. Det gör vi bland annat genom att föra deras talan i förhållande till beslutsfattare, leverantörer och andra intresseorganisationer.

Föreningen har ca 300 medlemmar och verksamheten finansieras till största delen av medlemsavgifter. Vi är medlem i Svensk Handel, European and International Booksellers Federation samt delägare i ett antal bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel.

Bokhandlareföreningens viktigaste arbete och fokus är att leda bokhandeln in i framtiden och hjälpa våra medlemmar att möta dagens och framtidens utmaningar. Det innebär att ta med samtliga medlemmar på såväl en intern som en extern resa som kommer att leda till att allmänheten ser bokhandeln som en levande plats väl värd att besöka, en levande bokhandel helt enkelt.