CG Jungföreningen i Göteborg

en förening som i samarbete med Jungstiftelsen och vår systerförening i Stockholm, verkar för att sprida C G Jungs teorier och skrifter.

Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus Lokaler på Drottningggatan 30.

I vår tid är C G Jungs teorier mer aktuella än någonsin eftersom samhället blivit allt mer egoistiskt, ytligt och kortsiktigt på bekostnad av mänsklig mognad, medkänsla och insikt.

Hemsida