Daorson

Daorson är en ideell förening med hemort i Skövde kommun grundad 2015 med målet att bidra till ett ökat läsintresse samt vårda och främja det skrivna ordet och läsandet. Föreningen bedriver även förlagsverksamhet och har gett ut ca 20-tal titlar.

Föreningen är öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen respekterar alla människors lika värde och vill bidra till yttrande- och tryckfriheten samt främja demokratisk fostran och jämställdhet mellan könen.

Föreningen bär namnet efter den urgamla (drygt 3 700 år) illyriska staden Daorson (nära staden Stolac, Bosnien och Hercegovina).

Läs mer på Daorsons hemsida.