Dixikon

Nättidskriften Dixikon är en ideell, politiskt fristående och också i övrigt obunden kulturtidskrift. Dixikon publicerar företrädesvis artiklar och essäer om sådan utländsk kultur & litteratur som inte är översatt till svenska eller på annat sätt redan är känd här, och då företrädesvis från andra språkområden än det engelska.

Tidskriften drivs med ekonomiskt stöd från Statens kulturråd. Redaktör och ansvarig utgivare är Per Brodén.