Filoprax

Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik praktiseras idag filosofi som enskilda samtal, kurser, workshops och föreläsningar. Grunden i vår verksamhet är orden: språket, tolkningen, översättningen. Vi tar oss an filosofiska texter, och texter filosofiskt. Filoprax utmaning just nu är att nästan ingen i Göteborg känner till filosofisk praxis.
Filoprax ambition är att anordna filosofifestivaler och på sikt en internationell konferens. Men också: föreläsningar, panelsamtal och sokratiska samtal, högläsningar och releasefester, liksom att uppmärksamma Världsfilosofidagen. (assoc. medl.)